Çalışma Alanı

“Bilişsel Davranışçı Terapi” ve “Sistemik Aile ve Çift Terapi” Eğitimlerini  tamamlamış, Psikodrama ve Yaratıcı Drama eğitimlerinde tez aşamasında olan Uzm. Psikolojik Danışman, Psikoterapist Meral ÖZTÜRK GÜNEL şu alanlarda çalışmalar yapmaktadır:

Online Terapi

Çift Terapisi

İlişki sorunları

Bireysel Terapi

Kaygı Bozukluğu-Anksiyete Bozukluğu

Sosyal Kaygı Bozukluğu-(Sosyal Anksiyete Bozukluğu, Sosyal Fobi)

Sınav Kaygısı 

OKB