Çalışma Alanı

“Bilişsel Davranışçı Terapi” ve “Sistemik Aile ve Çift Terapi” Eğitimlerini  tamamlamış, Psikodrama ve Yaratıcı Drama eğitimlerinde tez aşamasında olan Uzm. Psikolojik Danışman, Psikoterapist Meral ÖZTÜRK GÜNEL şu alanlarda çalışmalar yapmaktadır:

İlişki sorunları

Kaygı Bozukluğu-Anksiyete Bozukluğu

Sosyal Kaygı Bozukluğu-(Sosyal Anksiyete Bozukluğu, Sosyal Fobi)

Sınav Kaygısı 

Çift Terapisi

Bireysel Terapi

Aile Terapisi